WHAT'S NEW?
Loading...

గో గో రై రై గోదావరిపై...

చిత్రం : గోపి గోపిక గోదావరి (2009)
సంగీతం : చక్రి
సాహిత్యం : రామజోగయ్యశాస్త్రి
గానం : చక్రి, వంశీ

గో గో తననన గో గో
గో గో తననన గో గో
గో గో రై రై గోదావరిపై హ్యపీ అలవై అలవై
గో గో రై రై రాజా నువ్వై రాస్తా నీదై నీదై

గో గో తననన గో గో తననన గో గో తననన గో గో

గో గో రై రై గోదావరిపై హ్యపీ అలవై అరవై
గో గో రై రై రాజా నువ్వై రాస్తా నీదై నీదై
తెరమరుగు నలుపునిక తుడిచెయ్
అదమరుపు ముసుగు నువ్వు వదిలెయ్
అలుపనని పరుగులకు జతవై
కధ మలుపు వెనుకె నువ్వు పదవోయ్
దరికేసేయ్ జోర్సేయ్ వార్సేయ్ పడవై నువ్వై

గో గో చక చక
గో గో పద ఇక
గో గో నిలవక
గో గో రై రై గోదావరిపై హ్యపీ అలవై అలవై
గో గో రై రై రాజా నువ్వై రాస్తా నీదై నీదై

తననన తననన తననన తననన

నువ్వెవరైనా నేనెవరైనా నవ్వులు ఒకటేలే...జాణ
ఏ పెదవైనా ఏ ఎదకయినా సవ్వడి ఒకటేలే...కాదా
వినవా వినవా గురువా
మన అందరిదొకటే పడవ
మనసు మమత కరువా
జనమంతా ఒకటే అనవా
చినుకు తడి తగిలిన చోట పరిమళం పుడుతుందంట
తళుకు సిరిజల్లువు నువ్వై అల్లుకుపోమరి

గో గో చక చక
గో గో పద ఇక
గో గో నిలవక
గో గో రై రై గోదావరిపై హ్యపీ అలవై అలవై
గో గో రై రై రాజా నువ్వై రాస్తా నీదై నీదై

తననన తననన తననన తననన

ఎల్లలు తెలిపే అల్లరితనమై మాటలు ఎగరాలి...జాణ
గుండెను తడిపే వెన్నెల గుణమై తేనెలు చిలకాలి...కాదా
పదవే పదవే చిలక
పదుగురిని కలిసే పనిగా
పరదా వెనకే విడిగా
నువ్వొంటరి కాకే పలుకా
పిలుపు వినిపించిన వైపు కదలనీ నీ కనుచూపు
బదులుగా ఎదురేరాదా తూరుపు మెరుపు

గో గో చక చక
గో గో పద ఇక
గో గో నిలవక
గో గో రై రై గోదావరిపై హ్యపీ అలవై అలవై
గో గో రై రై రాజా నువ్వై రాస్తా నీదై నీదై
తెరమరుగు నలుపునిక తుడిచెయ్
అదమరుపు ముసుగు నువ్వు వదిలెయ్
అలుపనని పరుగులకు జతవై
కధ మలుపు వెనుకె నువ్వు పదవోయ్
దరికేసేయ్ జోర్సేయ్ వార్సేయ్ పడవై నువ్వై

గో గో చక చక
గో గో పద ఇక
గో గో నిలవక
గో గో రై రై గోదావరిపై హ్యపీ అలవై అలవై
గో గో రై రై రాజా నువ్వై రాస్తా నీదై నీదై
నీదై

0 comments:

Post a Comment